Menu

Skalny most

pasmanteria busy do holandii mazowieckie

Najciekawszą osobliwością przyrodniczą jest skalny most El Kupria. Dwa słupy wysokości 35 m podtrzymują jego naturalne sklepienie grubości 10 m, przerzucone nad przepaścią. Atrakcją współczesną jest zapora im. Wasyla Kolarowa, spiętrzająca wody rzeki Dewinskiej u podnóża dwutysięcznych szczytów górskich oraz zapora Batak. Są także i naturalne jeziora, np. Jezioro Smolańskie wśród zielonych łąk. Zabytki architektury i sztuki dawnych wieków, tak liczne w całej Bułgarii, są w tym niedostępnym terenie wielką rzadkością. Do wyjątków należy słynny monaster we wsi Baczkowo, położony w dolinie rzeki Czepełarskiej, niedaleko uzdrowiska Nereczen, przy drodze z Piowdiwu do miasteczka Smolan, ośrodka administracyjnego dużego okręgu obejmującego środkową część Rodopów. Klasztor został wzniesiony w roku 1083 z fundacji bizantyjskiego wodza Grzegorza Pakuriani. Cerkiew jest pięknie dekorowana — podziwiamy w jej chłodnym wnętrzu freski, malowane przez gruzińskiego artystę Joanna. Malowidła te należą do najpiękniejszych zachowanych przykładów sztuki bizantyjskiej XI w. Podwórzec klasztorny otacza drewniana galeria, dzieło rzemieślników bułgarskich. Inne budynki pochodzą z czasów późniejszych, np. nowa, większa cerkiew, zbudowana w roku 1840. Jej wnętrze malował znany ówczesny artysta, Zacharij Zograf. Region Wschodnich Rodopów był do niedawna bardzo zaniedbany, jego gospodarka opierała się na hodowli owiec i bydła na górskich łąkach i na rolnictwie w dolinach. W niektórych okolicach udawała się uprawa tytoniu, stąd pochodziły takie gatunki jak ,,dżebei" i „arda". Ale od kilku lat sytuacja gospodarcza radykalnie się zmienia.

noclegi zakopane ccdeuxvie.org